Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Rusza nabór na dofinansowania biogazowni komunalnych

Dopłaty do biogazowni komunalnych
Data publikacji: 09.02.2023

Już od 13 lutego będzie można składać wnioski na nabór do kolejnej części dofinansowań, organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej edycji programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” dotacje i pożyczki na inwestycje będą mogły dostać przedsiębiorstwa chcące posadowić nową biogazownię lub usprawnić istniejącą.

Mikro i małe instalacje to domena nie tylko gospodarstw rolnych. Najlepszym przykładem będzie startująca właśnie mikrobiogazownia na oczyszczalni ścieków w Łebie, którą mamy przyjemność uruchamiać. Właśnie tego typu założenia są wspierane przez NFOŚiGW w nowej edycji programu dofinansowań.

Kto może skorzystać z dotacji?

Program kierowany jest do przedsiębiorców, którzy decydują się na inwestycje:

  • budowy nowych instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
  • rozbudowy lub modernizacji istniejących biogazowni,
  • chcących wykorzystywać bioodpady do produkcji biogazu.

Ideą jest wsparcie rozwoju biogazowni opierających się o fermentację frakcji BIO ze śmieci i komunalnych osadów ściekowych.

Kiedy i jak złożyć wniosek o dofinansowanie biogazowni komunalnej?

Wnioski będą przyjmowane od 13 lutego, szczegóły na temat ich składania znajdziesz na stronie NFOŚiGW

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2030 r.

Formy dofinansowania biogazowni komunalnych

  • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tę samą inwestycję,
  • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Jeśli instalacja będzie przetwarzać odpady spoza selektywnej zbiórki bioodpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych, wielkość dotacji będzie proporcjonalnie zmniejszana.

Biogazownie komunalne — przyszłość gospodarowania odpadami

Program priorytetowy „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” powstał, by wspierać proekologiczne inicjatywy przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zauważono, że wytwarzanie biogazu z tego typu surowców pomaga osiągać cele stawiane w zakresie ochrony środowiska. Przykładowo biogazownia na oczyszczalni ścieków pomaga zneutralizować uciążliwy odpad, zamieniając go w energię elektryczną, cieplną i cenny nawóz organiczny. Kolejną korzyścią, szczególnie podkreślaną przez autorów programu, jest niezależność energetyczna. Stawiane przez nas instalacje przyczynią się do zatem do ekonomicznej i proekologicznej przemiany — nie tylko polskich gospodarstw, ale też gmin i przedsiębiorstw.