Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Biogazownie w oczyszczalni ścieków komunalnych

Korzyść dla przedsiębiorstw, ulga dla mieszkańców

Biogazownie do mocy 74 kWe to rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdza się w gminnych oczyszczalniach ścieków komunalnych o przepustowości 1000-5000 m3 na dobę. Przynosi korzyści nie tylko właścicielom przedsiębiorstwa, ale też okolicznej społeczności i środowisku naturalnemu.

Co zyskujesz?

 • radykalne zmniejszenie kosztów zakupu energii i ciepła,
 • niezależność energetyczna przedsiębiorstwa,
 • mniejsza uciążliwość dla środowiska i lokalnej społeczności.

Zobacz zamontowaną przez nas biogazownię na oczyszczalni ścieków komunalnych w Łebie.

Instalacja biogazowa to wielki krok w gospodarowaniu odpadami w regionie. Prowadzi do oszczędności na kosztach energii elektrycznej. Przykładowe cele, jakie stawia się przed biogazowniami na oczyszczalniach to:

 • zagospodarowanie osadów ściekowych,
 • odzysk energii cieplnej i elektrycznej poprzez produkcję biogazu,
 • wytwarzanie nowych nawozów z osadów ściekowych,
 • zmniejszenie uciążliwości zapachowej osadów,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Do zagospodarowania osadów ściekowych proponujemy mikrobiogazownie Biolectric, które doskonale sprawdzają się w fermentowaniu płynnych odpadów.

Warunki opłacalnej inwestycji

 • Dostępność wsadu fermentacyjnego min. 8 ton/doba zagęszczonego osadu wstępnego (świeżego) oraz osadu nadmiernego lub min. 12 ton/dobra samego zagęszczonego osadu nadmiernego (min. 4,5% s.m.).

Warianty inwestycji

 • Maksymalizacja uzysków energetycznych i korzyści finansowych: osobne pozyskanie wstępnego (świeżego) oraz nadmiernego osadu i osobne ich zagęszczenie oraz zmieszanie przed poddaniem fermentacji w mikrobiogazowni,
 • Minimalizacja nakładów inwestycyjnych: wykorzystanie dostępnego potencjału energetycznego zawartego tylko w zagęszczonym osadzie nadmiernym.

Co obejmuje inwestycja?

Zakres prac zależy od warunków oczyszczalni: technologii, wyposażenia, sposobu zagospodarowania osadów.

Prace adaptacyjne po stronie oczyszczalni obejmują wykonanie/instalację: osadnika wstępnego, zagęszczaczy osadu, maceratorów, zbiorników osadów zagęszczonych, zbiorników na poferment.

Prace konfiguracyjne po stronie dostawcy mikrobiogazowni: dobór ukladu kogeneracyjnego i zbiornika fermentacyjnego.

Prace wspólne: infrastruktura przyłączeniowa i pomiarowa.

Nie ma dwóch identycznych oczyszczalni ścieków — różnią się składem i objętością przyjmowanych zanieczyszczeń, sposobem zagospodarowania osadów oraz odmiennymi technologiami i konstrukcjami. Dlatego zawsze przeprowadzamy audyt technologiczno-ekonomiczny przed przystąpieniem do inwestycji.

Obejrzyj film ze spotkania informacyjnego z wykonawcami instalacji w Łebie: