Dziękujemy za głosy – jesteśmy w II etapie Izydorów! Prosimy o głosowanie – szczegóły tutaj.

Łeba. Mikrobiogazownia na oczyszczalni ścieków komunalnych

Mikrobiogazownia na oczyszczalni ścieków w Łebie

Możemy powiedzieć to już oficjalnie: jesteśmy pionierami we wdrażaniu innowacyjnych technologii produkcji biogazu z osadów ściekowych na małych oczyszczalniach (do 50 000 RLM). Od niedawna możemy pochwalić się pierwszą polską instalacją w tej skali, zamontowaną na oczyszczalni ścieków przy Spółce Wodnej „Łeba”. Mikrobiogazownia Biolectric o mocy 44 kW już działa i przetwarza szkodliwe resztki na uzdatniony do użycia jako nawóz poferment.

Biogazownia na oczyszczalni ścieków w Łebie

Instalacja biogazowa w miejscowości turystycznej to wielki krok w gospodarowaniu odpadami w regionie, który swoim czystym klimatem powinien służyć zdrowiu i wypoczynkowi. Cele, jakie stawia się przed mikrobiogazownią Biolectric to:

  • produkcja biogazu z zagęszczonego osadu nadmiernego oraz odpadów biodegradowalnych i gastronomicznych z sektora hotelarskiego i turystycznego,
  • odzysk energii cieplnej i elektrycznej wskutek produkcji biogazu,
  • lepsze gospodarowanie odpadami w nadmorskim regionie turystycznym,
  • wytwarzanie nowych nawozów z osadów ściekowych,
  • zmniejszenie uciążliwości zapachowej osadów,
  • system odzysku ciepła z procesu fermentacji,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych o ponad 27%,
  • redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Inwestorom szczególnie zależy na redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W nadmorskiej miejscowości, jaką jest Łeba, nieprzyjemne zapachy doskwierają nie tylko mieszkańcom, ale i turystom. Biogazownia postawiona na oczyszczalni ścieków natychmiast przetwarza osady, pozbawiając je intensywnego odoru. Ponadto zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, nie tylko bezpośrednio przez spalanie metanu.

Przeczytaj artykuł o mikrobiogazowni przy oczyszczalni w Łebie autorstwa prezesa Grupy Naturalna Energia, Adama Orzecha, opublikowany w Raporcie Biogaz i biometan w Polsce 2023 wydawnictwa Magazynu Biomasa.

Mikrobiogazownia w Łebie - biogaz z osadów ściekowych

 

Innowacyjne technologie rozwiązują lokalne problemy

Zwiększony napływ ścieków do SW „Łeba” ma charakter sezonowy – wraz z rosnącą liczbą turystów w miesiącach ciepłych rośnie też ilość osadów ściekowych. W oczyszczalni zastosowana została innowacyjna w skali Europy technologia, zaprojektowana specjalnie ze względu na ten problem – tak, aby sezonowość nie wpływała na wielkość produkcji biogazu.

Inne regiony, zmagające się z sezonowością będą mogły skorzystać z doświadczenia zdobytego podczas wdrażania mikrobiogazowni w Łebie. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie zanieczyszczenia ściekami komunalnymi wód śródlądowych i morskich.

Nawóz z osadów ściekowych korzyścią z biogazowni

Biogazownia Biolectric na osady ściekowe

Kolejnym zadaniem stojącym przed SW „Łeba” będzie sprawdzenie, czy poferment pozostający po produkcji biogazu nadaje się do zastosowania w nawożeniu. Taki nawóz z powodzeniem stosowany jest w gospodarstwach rolnych, które wyposażone są w mikrobiogazownie. Duże biogazownie rolnicze natomiast odsprzedają swój poferment rolnikom. Sytuacja instalacji działającej na osady ściekowe jest jednak nieco inna — efektywność agronomiczna nowego nawozu zostanie dopiero zbadana we własnym laboratorium Spółki, powstałym w ramach inwestycji. W planach jest m.in. ocena możliwości odzysku azotu z pofermentu i wytworzenie bionawozu o spowolnionym uwalnianiu substancji biogennych. Po serii badań zewnętrznych i certyfikacji opracowanych nawozów będą one mogły zostać dopuszczone jako bezpieczne do wykorzystania.

Instytucje wspierają rozwój biogazowni komunalnych

Inwestycje, na które zdecydowano się w Łebie, zostały dofinansowane przez Fundusze Norweskie. Nie jest to jedyna możliwość wsparcia, jakie można uzyskać na biogazownię komunalną. W lutym ruszył nabór na dofinansowania organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mogą skorzystać z nich przedsiębiorcy, którzy decydują się na budowę nowych lub modernizację istniejących instalacji biogazowych. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule – poznaj program NFOŚiGW.

Zapraszamy do śledzenia postępów inwestycji na stronie SW „Łeba” i w mediach społecznościowych Spółki.