Dziękujemy za głosy – jesteśmy w II etapie Izydorów! Prosimy o głosowanie – szczegóły tutaj.

Raport Biogaz i biometan w Polsce 2023 do pobrania

Raport Biogaz i biometan w Polsce 2023
Data publikacji: 05.06.2023

Trzecia edycja wydawnictwa redakcji Magazynu Biomasa przynosi optymistyczne wnioski dla polskiego biogazu. Prognozowane ułatwienia inwestycyjne w zakresie przyłączeń biogazowni do sieci, uporządkowanie kwestii pofermentu czy też rozwój biogazu komunalnego — to wszystko już się dzieje i nie pozostaje jedynie w sferze nadziei.

Najważniejsze informacje o polskim biogazie i biometanie

Raport „Biogaz i biometan w Polsce 2023” możesz pobrać ze strony Magazynu Biomasa. W środku znajdziesz między innymi informacje o:

  • aktualnej sytuacji polskiej branży biogazowej,
  • zasobach biomasy w Polsce i jej potencjale substratowym,
  • biogazie komunalnym – z odpadów i ścieków,
  • wykorzystaniu ciepła wytwarzanego w biogazowni,
  • zmianach na rynku w temacie pofermentu.

Raport dzieli się na dwie części: biogazową i biometanową. W tej pierwszej przeczytasz artykuł prezesa Naturalnej Energii.plus, Adama Orzecha, o tym, jak może wyglądać inwestycja biogazowa w małej oczyszczalni ścieków — na przykładzie tej w Łebie, którą wyposażyliśmy w mikrobiogazownię Biolectric.

Kliknij, by przejść na stronę Magazynu Biomasa i pobrać Raport Biogaz i biometan w Polsce 2023.