Dziękujemy za głosy – jesteśmy w II etapie Izydorów! Prosimy o głosowanie – szczegóły tutaj.

Belgia. Mikrobiogazownia w gminnej oczyszczalni ścieków

Mikrobiogazowania w oczyszczalni ścieków

Małe i średnie, gminne lub miejskie oczyszczalnie ścieków komunalnych o przepustowości od 500 do 2 000 (a nawet 3 000) m sześc. mogą wykorzystywać fermentację metanową do podniesienia swojej efektywności ekonomicznej i skutecznego zagospodarowania osadów ściekowych.

Pierwsza instalacja pracująca na bazie zagęszczonych osadów z małej oczyszczalni ścieków działa w Knokke-Heist w Belgii wykorzystując rozwiązania belgijskiej firmy Biolectric, które w Polsce wdrażamy i serwisujemy.

Dotychczasowe doświadczenie pokazują jednak, że nie ma dwóch identycznych oczyszczalni ścieków. Różnią się składem
ścieków i ładunkiem przyjmowanych zanieczyszczeń, zastosowaniem odmiennych technologii i konstrukcji oraz sposobem zagospodarowania osadu. Oznacza to, że każdorazowo zastosowanie fermentacji komunalnych osadów w mikrobiogazowni wymaga przeprowadzenia audytu technologiczno-ekonomicznego w danej konkretnej lokalizacji oczyszczalni.

Jednak, co istotne mikrobiogazownia Biolectric nie wymaga żadnych zmian konstrukcyjnych, a jedynie odpowiedniego skonfigurowania seryjnie wytwarzanych komponentów. Chodzi o dobranie wielkości komory fermentacyjnej do dostępnej jakości i ilości zagęszczonych osadów. Dobór mocy układu kogeneracyjnego do ilości i jakości wytwarzanego biogazu oraz skonfigurowania oprogramowania zapewniającego optymalne warunki przebiegu fermentacji mezofilowej.