Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Zbudujmy Sieć Naturalnej Energii – Forum Biznesu [PISZĄ O NAS]

Data publikacji: 26.02.2021

W magazynie „Forum Biznesu” ukazał się 26 lutego 2021 r. artykuł pt. „Zbudujmy Sieć Naturalnej Energii”, w którym prezes firmy NATURALNA ENERGIA.plus mówi między innymi o naszej działalności na rynku mikrobiogazowni, jak również o stworzonej przez spółki z Grupy Naturalna Energia kompleksowej ofercie instalacji bazujących na OZE.

Biogazownia tam, gdzie powstaje substrat

W artykule prezes Orzech wyjaśnia, dlaczego NATURALNA ENERGIA.plus zdecydowała się na działalność w obszarze mikrobiogazowni.

Rozwój sektora biogazowego ma niestety szereg ograniczeń, związanych zarówno z cenami zielonej energii, uwarunkowaniami prawnymi, jak i kwestiami społecznymi, czyli głównie niezrozumieniem tematu – tłumaczy prezes. – Skoncentrowaliśmy się na dotąd niezagospodarowanej w Polsce niszy, ofercie nieuciążliwych dla otoczenia instalacji mikro i małych biogazowni pracujących na odpadach w miejscu ich powstawania dodaje.

Mikrobiogazownia – rozwiązanie szyte na miarę oczekiwań

Jednocześnie prezes podkreśla, że w procesie poszukiwania produktu spełniającego oczekiwania rynku bardzo istotna była kwestia spełnienia oczekiwań klientów. Chodziło przede wszystkim o opłacalność inwestycji w mikrobiogazownię przy uwzględnieniu czynników formalnych oraz technologicznych.

Udało nam się znaleźć takie rozwiązanie w Belgii, które polski rynek byłby w stanie zaakceptować w sensie ekonomicznym (okres zwrotu inwestycji 4-8 lat), formalnym i technologicznym. To wypadkowa tych trzech czynników, moim zdaniem, zdefiniowała sukces, jaki odnieśliśmy w branży – ocenia prezes.

Jednocześnie Adam Orzech pokreślił, że wokół spółki NATURALNA ENERGIA.plus funkcjonują powiązane z nią kapitałowo firmy tworzące Grupę Naturalna Energia, które zapewniają kompleksową ofertę usług i produktów z obszaru energetyki odnawialnej. Jak zaznaczono w artykule, Grupa przeprowadza kompleksowo cały projekt inwestycji: od organizacji, poprzez budowę i rozruch instalacji wraz z pomocą w pozyskaniu kapitału i późniejszy serwis eksploatacyjny.