Wspieramy informacyjnie zainteresowanych inwestowaniem w mikrobiogazownie

Data publikacji: 12.05.2021

W wydanym przez redakcję Magazynu Biomasa „Poradniku inwestora. Biogaz i Biometan” ukazał się tekst prezesa NATURALANEJ ENERGI.plus Adama Orzecha, w którym autor pokrótce przedstawia uproszczoną ścieżkę inwestycją dla przedsięwzięcia budowy mikrobiogazowni rolniczej. Wsparliśmy również merytorycznie redakcję czasopisma w opracowaniu kompendium informacji dla inwestorów zainteresowanych inwestowaniem biogazownie i mikrobiogazownię oraz biometanownie.

W artykule autorstwa prezesa Orzecha „Mikrobiogazownie rolnicze- uproszczona ścieżka inwestycyjna” zostały omówione aspekty prawa budowlanego, o ochronie środowiska oraz prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

Redakcja poradnika opracowała też materiał pt. „Inwestycja od A do Z”, w której przedstawione zostały najistotniejsze kwestie związane z inwestują w mikrobiogazownię, biogazownię albo biometanownię. W materiale, który powstał przy wydatny wsparciu merytorycznym NATURALANEJ ENERGI.plus, omówiono między innymi kwestie formalne związane z inwestycją, jej aspekty finansowe i techniczne. Autorzy przedstawili także ważne dla właścicieli biogazowni zagadnienia związane z eksploatacją instalacji, tak od strony technicznej jak i ekonomicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem