Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Adam Orzech Osobowością Biogazu 2023 – 8. Kongres Biogazu

Kongres Biogazu Adam Orzech 2023
Data publikacji: 18.12.2023

Taka niespodzianka! Adam Orzech, Prezes Zarządu Grupy Naturalna Energia otrzymał w podczas rozdania nagród Magazynu Biomasa wyróżnienie Osobowość Biogazu 2023. Cieszymy się, że został dostrzeżony wpływ, jaki jego postać wywiera na polskim rynku biogazu.

Adam Orzech jest związany z branżą energetyczną od 1993 roku – a od 10 lat z sukcesem rozwija sieć mikrobiogazowni rolniczych na polskich gospodarstwach rolnych i oczyszczalniach ścieków komunalnych.

Od lewej: Adam Orzech, prezes NATURALNA ENERGIA.plus, Beata Klimczak, redaktor naczelna Magazynu Biomasa i Witold Woroszyłło, prezes J.V. Technology

W 2015 roku wprowadził pierwsze mikrobiogazownie Biolectric na gnojowicę bydlęcą u polskich rolników, a w następnych latach, we współpracy z zespołem inżynierów i technologów, dostosował ją do pracy na gnojowicy świńskiej oraz osadach ścieków komunalnych. Dzięki temu zielona energia z biogazu przestała być domeną dużych graczy i mogła trafić bezpośrednio do producentów rolnych i przedsiębiorstw średniej wielkości, którzy obecnie również mogą efektywnie redukować ślad węglowy swojej działalności.

Tegorocznym sukcesem jest wdrożenie mikrobiogazowni na substrat suchy w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym „Dłoń” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzięki tej technologii na energię biogazu może otworzyć się większa liczba gospodarstw hodowlanych oraz segment przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Działalność naukowa i edukacyjna

Adam Orzech jest czynnie związany z nauką i edukacją. Publikuje artykuły popularyzujące mikrobiogazownie w czasopismach branżowych (m.in. Magazyn Biomasa, Technologia wody), a jego działalność jest inspiracją dla autorów magazynów branży rolniczej (Wieści Rolnicze, Tygodnik Poradnik Rolniczy). Jest członkiem Rady Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego absolwentów chętnie zaprasza na staże. Jako ekspert merytoryczny współtworzy i realizuje program szkoleń biogazowych, organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ten sposób przyczynia się do zwiększania liczby inwestorów biogazowych, a tym samym właścicieli zeroemisyjnych gospodarstw rolnych.

W październiku 2023 r. działalność Adama Orzecha została dostrzeżona przez Zachodnią Izbę Gospodarczą, co zaowocowało przyznaniem spółce Naturalna Energia.plus Nagrody Gospodarczej „Dolnośląski Gryf” w kategorii Zielona Transformacja.

Wierzymy, że dzięki sprzyjającym biogazowi warunkom ten wkład będzie jeszcze większy!