Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Jesteśmy na targach Ferma w Bydgoszczy – 23-25 lutego 2024

Targi Ferma - biogazownie
Data publikacji: 09.02.2024

Podobnie jak w zeszłym roku, wybieramy się na targi Ferma do Bydgoszczy. W dniach 23-25 lutego spotkasz nas na stoisku, które będziemy współtworzyć wraz z Magazynem Biomasa i innymi firmami związanymi z branżą OZE. Jeśli myślisz o własnej biogazowni, to świetna okazja do rozmowy!

Targi FERMA w Bydgoszczy

Termin: 23-25.02.2024 r.

Miejsce: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187

Nasze stoisko: C28

Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA i FERMA ŚWIŃ I DROBIU to miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele całej branży produkcji zwierzęcej. Do Bydgoszczy przybywają zarówno hodowcy, członkowie stowarzyszeń i organizacji zrzeszających hodowców i rolników, jak i firmy sprzedające i produkujące wyposażenie dla ferm hodowlanych i gospodarstw rolnych.

W tegorocznej edycji Targów FERMA weźmie udział ponad 250 wystawców z Polski i zagranicy. To wydarzenie to jednak coś więcej niż tylko wystawa: warto przyjrzeć się także panelom prelekcji i dyskusji ze specjalistami z całej branży. Szczególnie polecamy sobotnią konferencję nt. biogazu rolniczego.

II Szczyt Biogazu i Biometanu

Sobota 24 lutego 2024, Sala Zima

11.00 – 11.20Artur Zawisza- UPEBI
Transformacja energetyczna/odnawialne źródła energii/biogaz i biometan
11.30 – 11.50dr Marcin Rokosz, radca prawny i wykładowca akademicki specjalizujący się w ustawodawstwie OZE
Prawo energetyczne/ustawa o OZE/specustawa o biogazowniach rolniczych
12.00 – 12.20Łukasz Rosik, Dyrektor Techniczny biogazowni rolniczej McKeen-Beef w Linne
Technologia produkcji biogazu/substraty do produkcji biogazu/zagospodarowanie pofermentu
12.30 – 12.50Anita Bednarek, Sustainability & Strategy Development Manager w Good Valley Agro SA
Dobre praktyki w eksploatacji biogazowni/ CAPEX i OPEX/przychody, opłacalność i ryzyka
13.00 – 13.20Beata Matecka, Prezes Grupy Kapitałowej “Business Consulting Group” Sp z o.o.
Źródła finansowania inwestycji/dofinansowania unijne i krajowe/montaż finansowy
13.30 – 13.50dr inż. Katarzyna Kotarska- Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, kierownik Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy
Zagospodarowanie bioodpadów z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego
14.00 – 14.20Henryk Ignaciuk, Prezes “Bio-Power” Sp. z o. o.
Doświadczenia praktyczne operatora biogazowni opartej na gnojowicy i kurzaku

Do zobaczenia!