Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Raport „Biogaz w Polsce 2020” – jesteśmy Partnerem opracowania

Fot: JPi
Data publikacji: 09.02.2021

Pod koniec ubiegłego roku zostało opublikowane opracowanie „Biogaz w Polsce – raport 2020”. Jak podkreślają autorzy i wydawca to kompendium wiedzy na temat polskiego rynku biogazu, obejmujące szerokie spektrum informacji na ten temat, od aspektów technicznych, prawnych, po gospodarcze i ekonomiczne. Spółka NATURALNA ENERGIA.plus jest w gronie znamienitych partnerów tego raportu.

Biomasa stabilną alternatywą dla węgla

Autorzy raportu zwracają uwagę na bardzo mocne uzależnienie naszego kraju od węgla, jako źródła ciepła i energii elektrycznej oraz podkreślają, że biorąc pod uwagę ambitne cele klimatyczne wyznaczane przez Unię Europejską, Polska stoi przed olbrzymim wyzwaniem zamiany miksu energetycznego.

„Gdyby nagle wykasować energię wytwarzaną z węgla, polski system elektroenergetyczny absolutnie nie byłby w stanie funkcjonować, gdyż brak mu alternatywnej, stabilnej podstawy. Nie można bowiem opierać produkcji energii elektrycznej na niestabilnych OZE” – piszą autorzy raportu i wskazują na olbrzymi potencjał biomasy w tym kontekście.

Z danych zaprezentowanych w opracowaniu wynika, że potencjał biogazowy Polski, przy uwzględnianiu wykorzystania roślin energetycznych, sięga ponad 6,5 GW mocy w przypadku pracy ciągłej. Natomiast w przypadku pracy szczytowej, do której biogazownie są predysponowane, potencjał ten przekracza 10,5 GW.

Ekonomiczne dylematy dotyczące polskich biogazowni

W raporcie omawiane są między innymi kwestie ekonomiczne funkcjonowania biogazowni w Polsce.

Jak podkreśla Adam Orzech, prezes zarządu spółki NATURALNA ENERGIA.plus, na ekonomikę inwestycji biogazowej należy spojrzeć kompleksowo i uwzględnić znacznie więcej aspektów niż czas i wielkość zwrotu z kapitału. Zwraca on uwagę na konieczność dopasowania kierunku i sposobu zaangażowania w wytwarzanie biogazu do realnych możliwości i potrzeb poszczególnych grup inwestorów.

Wielu inwestorów stoi przed dylematem: zaangażować się w budowę dużej, komercyjnej biogazowni, wykorzystującej kilka rodzajów substratów, czy może rozpocząć instalację jednej lub kilku małych biogazowni, ale za to zasilanych darmowym lub tanim, dostępnym na miejscu, substratem – mówi prezes Orzech. – Kolejny poziom decyzji do rozstrzygnięcia: skoncentrować się na wytwarzaniu biometanu, czy energii elektrycznej i ciepła, zaangażować bezpośrednio swoje kapitały, czy tylko współpracować operacyjnie z organizatorem – dodaje.

W ocenie prezesa w udzieleniu sobie przez inwestora odpowiedzi na te pytania może pomóc właśnie lektura raportu „Biogaz w Polsce”, który przedstawia w kompleksowy sposób stan i perspektywy sektora biogazowego w kraju i dzięki temu pomaga podjąć najlepsze dla nich decyzje.