Bierzemy udział w plebiscycie IZYDORY 2024 – prosimy o Twój głos! Kliknij po szczegóły.

Mikrobiogazownia w Gospodarstwie Rolnym w Łodygowie, gmina Biała Piska

Przez 20 lat mogliśmy mieć marzenie, które w końcu udało się nam zrealizować dzięki wsparciu finansowemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur. Mikrobiogazownia, która jest dopełnieniem cyklu produkcji mleka, pozwoli nam osiągnąć tzw. wolność energetyczną. Własny prąd i ciepło w ilości przekraczającej dotychczasowe zużycie stwarza nam możliwości rozwoju w kolejnych latach. Wybór technologii, w której wsadem do fermentacji jest tylko gnojowica krów, był dla nas oczywisty, bo przecież żaden rozsądny hodowca nie zużyje kukurydzy do wytwarzania biogazu, zwłaszcza jeśli może przeznaczyć ją na paszę dla krów. Szczególnie ważne jest dla nas to, że gnojowica, która nic już nas nie kosztuje, w procesie fermentacji zostanie poddana utylizacji i jednocześnie poprawie ulegną jej właściwości jako nawozu naturalnego. Jak pokazuje praktyka i badania, azot w niej zawarty będzie miał łatwo przyswajalną formę amonową oraz usunięte z niej zostaną wszelkie niepożądane drobnoustroje, pasożyty i niestrawione nasiona zbóż i chwastów. To z kolei pozwoli dodatkowo zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin i nasze koszty.

Mariola i Andrzej Karwowscy