Dziękujemy za głosy – jesteśmy w II etapie Izydorów! Prosimy o głosowanie – szczegóły tutaj.

DLL naszym nowym partnerem w zakresie finansowania mikrobiogazowni

DLL partnerem Naturalnej Energii - finansowanie
Data publikacji: 06.05.2024

Dzięki współpracy z DLL, globalnym partnerem w zakresie finansowania środków trwałych w sektorze rolniczym, otworzyliśmy naszym Klientom dostęp do atrakcyjnych form finansowania inwestycji biogazowych w Polsce. Podpisana umowa pomiędzy NATURALNA ENERGIA.plus Sp. z o.o. i De Lage Landen Leasing Polska S.A., a więc pomiędzy dostawcą biogazowni i dostawcą kapitału, umożliwia sprawne, uproszczone i elastyczne sfinansowanie inwestycji w biogaz – najbardziej efektywnego OZE.

Finansowanie mikrobiogazowni z DLL — jakie formy będą dostępne?

Na jakie formy finansowania biogazowni rolniczej może zdecydować się inwestor?

  • Pożyczka – przeznaczona dla rolników indywidualnych i firm związanych z sektorem rolniczym. DLL finansuje do 70% wartości brutto inwestycji,
  • Pożyczka pomostowa – przeznaczona dla rolników indywidualnych i firm związanych z sektorem rolniczym. Finansowanie do 90% brutto inwestycji wspieranych przez fundusze Unii Europejskiej lub środki krajowe. Możliwość zwrotu całości lub części dotacji na poczet spłaty.

Spłaty mogą być miesięczne lub kwartalne, a finansowanie w horyzoncie do 7 lat może być rozliczone według oprocentowania stałego lub zmiennego, w walucie PLN lub EUR. Uwzględniając specyfikę branży rolniczej, przewidziane są także specjalne rozwiązania dla tzw. Ryczałtowców i Vatowców. Wszystkie szczegóły zostaną omówione przez naszych przedstawicieli podczas bezpośrednich rozmów o inwestycji w biogaz.