Dziękujemy za głosy – jesteśmy w II etapie Izydorów! Prosimy o głosowanie – szczegóły tutaj.

Jak działa biogazownia? Mikroinstalacja na monosubstrat [WIDEO]

Jak działa biogazownia?

Jak to możliwe, że z gnojowicy powstaje prąd? Stoi za tym instalacja, która stwarza optymalne warunki bakteriom przeprowadzającym fermentację metanową. Jest to oczywiście biogazownia rolnicza — zeroemisyjne źródło energii elektrycznej i cieplnej. Przeczytaj artykuł i obejrzyj wideo, by dowiedzieć się, jak działa mikrobiogazownia.

Choć biogazownie rolnicze mogą mieć różną wielkość i wytwarzać biogaz z różnych odpadów, zasada ich funkcjonowania jest podobna. My opowiemy o niej na przykładzie mikroinstalacji — czyli takiej o mocy do 50 kW.

Jak działa mikrobiogazownia?

Biogaz rolniczy jest jednym z odnawialnych źródeł energii, które nie tylko nie obciąża środowiska, ale nawet zmniejsza jego zanieczyszczenie w aktywny sposób. Uciążliwe, organiczne odpady takie, jak gnojowica, obornik czy osady ściekowe są wykorzystywane przez biogazownie w celu wytworzenia energii — jednocześnie elektrycznej i cieplnej.

W procesie produkcji biogazu udział biorą bakterie metanogenne, które odżywiają się tym, co my nazywamy odpadami. W przypadku mokrej fermentacji będzie to na przykład gnojowica (bydlęca, świńska), stanowiąca doskonały substrat do biogazowni. Za pomocą pompy wprowadza się ją do fermentora, w którym istnieją doskonałe warunki (m.in. temperatura) do zaistnienia procesu fermentacyjnego. Jest to tzw. fermentacja mezofilna w reaktorze przepływowym.

Gnojowica jest automatycznie wpompowywana do fermentora, a powstający z niej poferment wypompowuje się do zbiornika zewnętrznego, skąd rolnik może pobrać go, by wywieźć na pole.

Fermentor mikrobiogazowni ma jedną komorę, do której „nakarmienia” wystarczy właśnie monosubstrat, czyli odpad jednego rodzaju, bez konieczności stosowania innych domieszek, np. kukurydzy. W przypadku instalacji Biolectric takim substratem jest gnojowica lub osady ściekowe, mające zawartość wody odpowiednią do pracowania w technologii mokrej fermentacji.

Jak powstaje prąd i ciepło z gnojowicy?

To druga część odpowiedzi na pytanie o to, jak działa biogazownia. Biogaz, po oczyszczeniu, wykorzystywany jest do napędu układu kogeneracyjnego — a ten z kolei wytwarza energię elektryczną. Energię cieplną natomiast odzyskujemy z tej, wygenerowanej przez pracę bloku silnika i przez spaliny. Pozostaje ona do dyspozycji użytkownika — czyli do ogrzania domu czy budynków inwentarskich.

Instalacja podpięta jest do sieci elektroenergetycznej, po niskim napięciu, do istniejącego już punktu przyłączeniowego w danym gospodarstwie. Prąd wytwarzany podczas działania takiej biogazowni jest wykorzystywany przede wszystkim na użytek własny gospodarstwa, a nadwyżki są oddawane do sieci.

Nad procesem produkcji biogazu czuwa specjalista z naszej firmy, który monitoruje parametry pracy biogazowni na bieżąco, w aplikacji MyBiolectric.

Co jeszcze można zyskać z biogazowni?

Poza prądem i ciepłem z gnojowicy w procesie fermentacji powstaje jeszcze poferment. Jest to nawóz organiczny o ulepszonych właściwościach:

  • o zwiększonej przyswajalności,
  • o większej zawartości azotu w postaci amonowej,
  • o lepszej, bardziej płynnej konsystencji.

Nic dziwnego, że rolnicy coraz chętniej wykorzystują energię odnawialną w swoich gospodarstwach — stanowi ona źródło dużych korzyści ekonomicznych. Pozwala wykorzystać organiczne odpady — produkty uboczne uprawy roślin i chowu zwierząt.

Krótki opis tego, jak działa biogazownia, usłyszysz w wywiadzie, którego prezes Grupy Naturalna Energia udzielił Magazynowi Biomasa w trakcie Kongresu Polska Wieś XXI.