Nasze publikacje

Mikrobiogazownia Biolectric

Wykorzystanie fermentacji metanowej do neutralizacji negatywnego wpływu gnojowicy…

Fermentacja metanowa przeprowadzana w zamkniętym, hermetycznym, beztlenowym środowisku zbiornika fermentacyjnego jest aktualnie najszerzej stosowaną w Europie technologią neutralizacji negatywnego oddziaływania gnojowicy na środowisko.

Mikrobiogazownie rolnicze – uproszczona ścieżka inwestycyjna

Jak tworzy się mikrobiogazownie rolnicze? Proces inwestycyjny rozpoczyna się już w momencie, gdy wykonujemy pierwsze kalkulacje opłacalności planowanej inwestycji.