Jesteśmy partnerem Forum Samorządy 4.0

Data publikacji: 08.02.2021

Zostaliśmy partnerem Forum Samorządy 4.0, w ramach którego zaplanowano cykl konferencji w 16 miastach w Polsce. Podczas tych wydarzeń zaprezentujemy między innymi nasze doświadczenia związane z realizacją inwestycji w mikrobiogazowanie w gospodarstwach rolnych i oczyszczalniach ścieków.

Podczas konferencji będziemy prezentowali mikrobiogazownie jako sposób zagospodarowania odpadów w miejscu ich powstawania, jak środek do walki z odorem, a także źródło do produkcji energii odnawialnej.

Przedstawimy swoje doświadczenia w realizacji inwestycji w biogazownie i wskażemy podstawowe obszary zastosowania mikrobiogazowni.

Wyjaśnimy również, dlaczego i gdzie należy stosować mikrobiogazownie oraz jakie rodzaje odpadów mogą być zagospodarowane w miejscu ich powstawania. Jak również wykażemy, dlaczego nie należy dowozić materiału do dużych, zbiorczych instalacji biogazowych.

Pokażemy także przykład zagospodarowanie osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków i przedstawimy korzyści dla gminy, które zdecydują się na takie rozwiązanie. Uczestnikom naszych prezentacji przekażemy wiedzę na temat nakładów inwestycyjnych, które trzeba ponieść w związku z budową mikrobiogazownii, jak również efektów ekonomicznych, które można osiągnąć dzięki takiej inwestycji. Wyjaśnimy również jak zorganizować sprawną i skuteczną obsługę eksploatacyjną takiej instalacji.

Podczas naszych prezentacji będziemy też mówić o zyskujących popularność w Polsce inwestycjach w mikrobiogazownie rolnicze, które pozwalają zagospodarować gnojowicę pochodzącą z uciążliwych hodowli wielkotowarowych. Wykorzystanie takich mikrobiogazowni to z jednej strony sposób na zwalczanie uciążliwego dla lokalnej społeczności odoru oraz element lokalnej polityki ochrony środowiska i kształtowania zasad zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dla rolnika to realne korzyści ekonomiczne.